Ελληνική ιστορία βιογραφικώς συντεταγμένη : προς χρήσιν των εν τοις αστικοίς σχολείοις διδασκομένων αμφοτέρων των φύλων /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Καλογερόπουλος, Ιωάννης (Συγγραφέας), Κιάντος, Γεώργιος Κ. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Θεσσαλονίκη : Βιβλιοπωλείον Καλογερόπουλου-Βελλίδου, 1902
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Παρόμοια τεκμήρια