Βιογραφική ιστορία μετ' εικόνων : συντεταγμένη εις τεύχη τέσσερα : προς χρήσιν της εν ταις αστικαίς σχολαίς αμφοτέρων των φύλων μαθητευούσης νεολαίας, έτος σχολικόν ΣΤ. τεύχος Δ', Περιέχον την Βυζαντινήν ιστορίαν από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Καλούσης, Κωνσταντίνος (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηρακλείδης Θ. Κ. (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Θεσσαλονίκη : Εκ του τυπογραφείου Θ. Κ. Ηρακλείδου, 1891
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1891 ΚΑΛ
Αντίγραφο Unknown Not for loan