Αρχαία ελληνική ιστορία : βιογραφικώς συγγεγραμμένη : τεύχος Β' /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεϊτανίδης (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Αθανάσιος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης, 1897-1898
Έκδοση:έκδοσις Β'
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1897-98 ΑΘΑ
Αντίγραφο Unknown Not for loan