Αρχαία ελληνική ιστορία : ή η εν ταις δημοτικαίς και αστικαίς σχολαίς αμφοτέρων των φύλων διδασκομένη ιστορική ύλη κατά το πρόγραμμα της Πατριαρχικής κ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής : τεύχος Γ'. /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεϊτανίδης
Άλλοι συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Αθανάσιος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1897-98 ΑΘΑ
1898 ΑΘΑ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown (Τ.3) Not for loan