Αρχαία ελληνική ιστορία : ή η εν ταις δημοτικαίς και αστικαίς σχολαίς αμφοτέρων των φύλων διδασκομένη ιστορική ύλη κατά το πρόγραμμα της Πατριαρχικής κ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής : τεύχος Γ'. /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεϊτανίδης
Άλλοι συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Αθανάσιος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Κατάλογος Δελιαλή, Β'1225
Φυσική περιγραφή:τ.3, 176 σ.