Επίτομος βιογραφική ιστορία των σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας : προς χρήσιν των σχολείων αμφοτέρων των φύλων. Τεύχος Β΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βουτυράς (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Βαπορίδης, Αβραάμ Γ. (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις Βουτυρά, 1885
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1885 ΕΠΙ
Αντίγραφο Unknown Not for loan