Επίτομος βιογραφική ιστορία των σουλτάνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας : προς χρήσιν των σχολείων αμφοτέρων των φυλών. Τεύχος δεύτερον /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βουτυράς (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Βαπορίδης, Αβραάμ Γ. (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις Βουτυρά, 1885
Έκδοση:2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1885 ΕΠΙ
Αντίγραφο Unknown Not for loan