Στοιχειώδης Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις : πρός χρήσιν της εν τοις αστικοίς σχολείοις και σχολαρχείοις μαθητευούσης ορθοδόξου νεολαίας /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Βαφείδης, Κωνσταντίνος, 1847-1899 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πρόοδος (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Η Πρόοδος, 1889
Έκδοση:2η έκδ., βελτ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1889 ΚΩΝ
Αντίγραφο Unknown Not for loan