Μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων : για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης, ξένης γλώσσας /

Στον παρόντα τόμο γίνεται μια πρώτη, πιλοτική προσπάθεια από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) -στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της διδασκαλίας της Ελληνικής, κυρίως εκτός Ελλάδας- να αναπτυχθούν μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων και σχεδιασμού γλωσσικών μαθημάτων της Ελ-ληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Άλλοι συγγραφείς: Παναγιωτίδου, Βικτωρία (Επιμελητής έκδοσης), Ρουσουλιώτη, Θωμαΐς (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Unknown

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Unknown
Ταξιθετικός Αριθμός: 371 ΜΟΝ
Αντίγραφο Unknown Στη βιβλιοθήκη  Κάντε κράτηση