Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας : διδακτική αξιοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων του σχολείου νέας ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης /

Αισθάνομαι ικανοποίηση να προλογίζω τον προκείμενο τόμο. Σύμφωνα με τον τίτλο του, πρόκειται για ανάλυση και αναταξινόμηση των περιεχομένων εικοσιοκτώ εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Από αυτά άλλα είναι συλλογικά και άλλα ατομικά· το πρώτο συνταγμένο προ τριακονταετίας,...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Κίτσα, Βούλα (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Unknown

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Unknown
Ταξιθετικός Αριθμός: 372 ΚΙΤ
Αντίγραφο Unknown Στη βιβλιοθήκη  Κάντε κράτηση