Γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα : ενσωμάτωση της γλωσσικής απόκλισης και γλωσσικής ποικιλίας στην τάξη /

Οι εργασίες του παρόντος τόμου στοχεύουν, αφενός, να διερευνήσουν τους ενδογενείς μηχανισμούς και τους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, και αφετέρου να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην παραγ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Τζακώστα, Μαρίνα (Επιμελητής έκδοσης), Γουργιώτου, Ευθυμία (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 2015
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Unknown

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Unknown
Ταξιθετικός Αριθμός: 370 ΓΛΩ
Αντίγραφο Unknown Στη βιβλιοθήκη  Κάντε κράτηση