Αφιερώματα στο Γιάννη Δόδουρα (αποκόμματα εφημερίδων)

Περιέχει αποκόμματα εφημερίδων με αφιέρωμα.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ05 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1993-2018
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Περιέχει αποκόμματα εφημερίδων με αφιέρωμα.