Ληξιαρχικές Πράξεις γεννήσεως , βαπτίσεως και θανάτου του Γιάννη Δόδουρα

Περιέχει τις ληξιαρχικές πράξεις του μουσικούα) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεωςβ) Ληξιαρχική πράξη βαπτίσεωςγ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ02 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1984
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Περιέχει τις ληξιαρχικές πράξεις του μουσικούα) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεωςβ) Ληξιαρχική πράξη βαπτίσεωςγ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου