Έργα Γιάννη Δόδουρα

Περιέχει κάποια από τα έργα του μουσικού.α) κλάμα της μάναςβ) προσκοπικό εμβατήριογ) Nabucco

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ03 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1931
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Περιέχει κάποια από τα έργα του μουσικού.α) κλάμα της μάναςβ) προσκοπικό εμβατήριογ) Nabucco