Έγγραφα και σημειώσεις Γιάννη Δόδουρα κατά την περίοδο του Πανεπιστημίου

Περιέχει σημειώσεις και έγγραφα του από το Πανεπιστήμιο.

Сохранить в:
Библиографические подробности
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ04 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Формат: Μέρος (ΚΤ)
Язык:Greek
Опубликовано: 1942
Предметы:
Описание
Итог:Περιέχει σημειώσεις και έγγραφα του από το Πανεπιστήμιο.