Έγγραφα και σημειώσεις Γιάννη Δόδουρα κατά την περίοδο του Πανεπιστημίου

Περιέχει σημειώσεις και έγγραφα του από το Πανεπιστήμιο.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ04 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1942
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Περιέχει σημειώσεις και έγγραφα του από το Πανεπιστήμιο.