Μικρή Βιογραφία Γ. Δόδουρα από τον Τάσο Χρυσοχόο

Περιέχει ένα σύντομο βιογραφικό του Γιάννη Δόδουρα από τον Τάσο Χρυσοχόου.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1986
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Περιέχει ένα σύντομο βιογραφικό του Γιάννη Δόδουρα από τον Τάσο Χρυσοχόου.