Αλληλογραφία με κ. Γ. Αράγη.

Αλληλογραφία με Γ. Αράγη κατά την περίοδο 1985-1988.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-KT27-Φ02 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές, φωτογραφικό υλικό
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1985-1988
Περιγραφή
Περίληψη:Αλληλογραφία με Γ. Αράγη κατά την περίοδο 1985-1988.