Αλληλογραφία των κ.κ. Β.Δ. Φόρη και Γ. Ράλλη.

Αλληλογραφία των κ.κ. Β.Δ. Φόρη και (πιθανόν) Γ. Ράλλη (Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά την περίοδο 1980–1981).

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-ΚΤ24-Φ02 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1980-1995
Περιγραφή
Περίληψη:Αλληλογραφία των κ.κ. Β.Δ. Φόρη και (πιθανόν) Γ. Ράλλη (Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά την περίοδο 1980–1981).