Αλληλογραφία με κ.κ. Γ. Μέναρδο και Φ. Μπουμπουλίδη

Αλληλογραφία με τον κ. Γεώργιο Μένανδρο και τον κ. Φαίδωνα Μπουμπουλίδη κατά τη χρονική περίοδο 1961-1978.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-ΚΤ26-Φ02 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1961-1978
Περιγραφή
Περίληψη:Αλληλογραφία με τον κ. Γεώργιο Μένανδρο και τον κ. Φαίδωνα Μπουμπουλίδη κατά τη χρονική περίοδο 1961-1978.