Αλληλογραφία με κ. Δ. ΤομπαΪδη.

Αλληλογραφία Β.Δ. Φόρη με τον κ. Δημήτρη Τομπαϊδη κατά τη χρονική περίοδο 1962-1976.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-ΚΤ26-Φ03 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1962--1976
Περιγραφή
Περίληψη:Αλληλογραφία Β.Δ. Φόρη με τον κ. Δημήτρη Τομπαϊδη κατά τη χρονική περίοδο 1962-1976.