Λόγοι και μελέται. Τόμος Δ΄ : κοινοβουλευτικαί αγορεύσεις : parliamentary speeches : discours parlementaires

Η ελευθερία του τύπου -- Τα παρά την Πρέσπα 14 συνοριακά χωρία -- Περί την μικρασιατικήν καταστροφήν -- Το πρωτόκολλον περί προστασίας των μειονοτήτων -- Εθνική οδοποιΐα -- Το κίνημα της 6ης Μαρτίου 1933 -- Εκλογικόν σύστημα...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Μπότσαρης, Δημήτρης-Νότης (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Στεφάνου, Στέφανος Ι. (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : [χ.ό.], 1972
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Unknown

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Unknown
Ταξιθετικός Αριθμός: 089.89 ΜΠΟ
Αντίγραφο Unknown Στη βιβλιοθήκη  Κάντε κράτηση