Λόγοι και μελέται. Τόμος Α΄ = Speeches and studies = discours et etudes. Volume I

Σκρά, στρατός, στόλος -- Επαφή με την τουρκοκρατούμενη Μικράν Ασίαν -- Η Μικρά Ασία και ο ελληνισμός -- Ο εορτασμός της εκατονταετηρίδος της εθνικής παλιγγενεσίας και της 104ης επετείου της εξόδου εις Μεσολόγγι...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Μπότσαρης, Δημήτρης-Νότης (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : [χ.ό.], 1967
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Unknown

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Unknown
Ταξιθετικός Αριθμός: 089.89 ΜΠΟ
Αντίγραφο Unknown Στη βιβλιοθήκη  Κάντε κράτηση