Ο Φάουστ του Γκαίτε : μετάφραση με αισθητική και φιλοσοφική ερμηνεία /

Δεν είναι μόνο η σχετική ατέλεια των μεταφράσεων η οποία εμποδίζει τον Έλληνα αναγνώστη να γνωρίση τα νοήματα του μεγάλου ποιητικού έργου του Γκαίτε. Σημαντικώς συντελεί σ αυτό και η άγνοια του όλου μύθου περί του Φάουστ, όπως και η άγνοια της όλης προϊστορίας του πνευματικού αυτού μνημείου. Για τού...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν., 1900-1981 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήνα : Βιβλιοπωλείο της Εστίας Ι. Δ. Κολλάρου, 2000
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια