Ο Φάουστ του Γκαίτε : μετάφραση με αισθητική και φιλοσοφική ερμηνεία /

Δεν είναι μόνο η σχετική ατέλεια των μεταφράσεων η οποία εμποδίζει τον Έλληνα αναγνώστη να γνωρίση τα νοήματα του μεγάλου ποιητικού έργου του Γκαίτε. Σημαντικώς συντελεί σ αυτό και η άγνοια του όλου μύθου περί του Φάουστ, όπως και η άγνοια της όλης προϊστορίας του πνευματικού αυτού μνημείου. Για τού...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν., 1900-1981 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήνα : Βιβλιοπωλείο της Εστίας Ι. Δ. Κολλάρου, 2000
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Δεν είναι μόνο η σχετική ατέλεια των μεταφράσεων η οποία εμποδίζει τον Έλληνα αναγνώστη να γνωρίση τα νοήματα του μεγάλου ποιητικού έργου του Γκαίτε. Σημαντικώς συντελεί σ αυτό και η άγνοια του όλου μύθου περί του Φάουστ, όπως και η άγνοια της όλης προϊστορίας του πνευματικού αυτού μνημείου. Για τούτο έκρινα ότι έπρεπε, πριν από τη μετάφραση και την αισθητική και φιλοσοφική ερμηνεία, να προτάξω εισαγωγή, η οποία να κατατοπίζει τον αναγνώστη περί της ουσίας του μύθου του Φάουστ. Επίσης, εθεώρησα αναγκαίο, μετά την εισαγωγή, να παρεμβάλω μια σκιαγραφία της ζωής και του έργου του ποιητού ώς την εποχή που ετελείωσε το πρώτο μέρος του Φάουστ, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίση το πνευματικό έδαφος από το οποίον εβλάστησε ο Φάουστ. Αλλά τη σημαντικότερη βοήθεια παρέχει στον αναγνώστη η αισθητική και φιλοσοφική ερμηνεία του κειμένου. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ .
ISBN:960-05-0953-0