Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή : μέχρι της Μακεδονικής δυναστείας εγκεκριμένη δια μίαν πενταετίαν 1932-1937 /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Λαζάρου, Α. (Συγγραφέας), Θεοδωρίδης, Χ. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήναι : Ι. Ν. Σιδερής, 1939
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια