Ρωμαϊκή ιστορία : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρστορίας : τόμος Α. από κτίσεως Ρώμης μέχρι θανάτου του Καίσαρος : τόμος Β. από του θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ. /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εστία
Άλλοι συγγραφείς: Bertolini, Fransesco, Λάμπρος, Σπυρίδων Π., 1851-1919, Μπεκ, Κάρολος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκδότης Κάρολος Μπεκ : Εστία, 1893-1894
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1893-1894 BER
1893-94 BER
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan