Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή : από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι του έτους 1453, μετά των κυριωτέρων γεγονότων της ιστορίας της Δύσεως κατά τον Μεσαίωνα /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σιδέρης
Άλλοι συγγραφείς: Βραχνός, Νικόλαος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : εκδότης Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 1906
Έκδοση:έκδοσις τρίτη, βελτ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1906 ΒΡΑ
Αντίγραφο Unknown Not for loan