Ιστορία Ελληνική-Ρωμαϊκή : από του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι της υποταγής της Ελλάδος εις τους Ρωμαίους, 146 π.Χ. /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Χατζής, Δημήτρης, 1913-1981 (Συγγραφέας), Λαζάρου, Αναστάσιος (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1968
Έκδοση:13η έκδ.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια