Γαλλικό-ελληνικό, Ελληνικό-γαλλικό Ηλεκτρονικό λεξικό

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ματζέντα (Παραγωγός)
Μορφή: Λογισμικό Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Ματζέντα, 2006
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • Πάνω από 300.000 λέξεις, φράσεις και ιδιωματισμοί
  • Με επιπλέον θησαυρό συνωνύμων της ελληνικής γλώσσας με πάνω από 93.000 συνώνυμα