Αποστολή με SMS: Γαλλικό-ελληνικό, Ελληνικό-γαλλικό