Γερμανικό-ελληνικό, ελληνικό-γερμανικό ηλεκτρονικό λεξικό

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ματζέντα (Παραγωγός)
Μορφή: Λογισμικό Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:Greek
German
Έκδοση: Αθήνα : Ματζέντα, 2006
Θέματα:

ΚΔΒΚ

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ
Ταξιθετικός Αριθμός: 006 ΓΕΡ
Αντίγραφο Δεν δανείζεται