Χαλκογραφία με παράσταση σταυρού και συμβόλων των τεσσάρων Ευαγγελιστών

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ARCH-PAI-49-Φ. 1 ]
Μέρος της Υποσειράς Αρχείο Αρχαιολογικής Συλλογής Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Μέρος της Υποσειράς Χαλκογραφίες
Μέρος του Τεκμηριού (Item) Παράσταση σταυρού και σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών
Μορφή: Υποσειρά
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 2015
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη