Χαλκογραφία με παράσταση παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ARCH-PAI-44-Φ. 1 ]
Μέρος της Υποσειράς Αρχείο Αρχαιολογικής Συλλογής Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Μέρος της Υποσειράς Χαλκογραφίες
Μέρος του Τεκμηριού (Item) Παγκόσμια Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού
Μορφή: Υποσειρά
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 2015
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη