Καπετάν Λούκας

Ο Καπετάν Λουκάς η αλλιώς Κόκκινος ήταν οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα. Η καταγωγή του ήταν από το Μέγαρο Γρεβενών. Στο αρχείο του Γεώργιου Λυριτζή υπάρχουν αποκόμματα εφημερίδων, φωτοαντίγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τον Μακεδονομάχο....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ALYR-ΚΤ2-Φ04 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Γεωργίου Θ. Λυριτζή
Μέρος της Σειράς Οπλαρχηγοί του Μακεδονικού Αγώνος
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1951-1982
Περιγραφή
Περίληψη:Ο Καπετάν Λουκάς η αλλιώς Κόκκινος ήταν οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα. Η καταγωγή του ήταν από το Μέγαρο Γρεβενών. Στο αρχείο του Γεώργιου Λυριτζή υπάρχουν αποκόμματα εφημερίδων, φωτοαντίγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τον Μακεδονομάχο.