Η επανάσταση στη Μακεδονία(1878)-Μακεδονομάχοι Αγωνιστές.

Περιλαμβάνει αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές με αναφορά στον Μακεδονικό Αγώνα. Συγκεκριμένα γίνονται αναφορές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που συνέβαλαν στον μακεδονικό αγώνα, όπως η πόλη της Νάουσας, η Σαμαρίνα, αναφορά στους Μακεδόνες αγωνιστές Ζιάκα, τον Καρατάσο για το βίο του και τη συμβ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ ALYR-ΚΤ2-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Γεωργίου Θ. Λυριτζή
Μέρος της Σειράς Οπλαρχηγοί του Μακεδονικού Αγώνος
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1969-1978
Περιγραφή
Περίληψη:Περιλαμβάνει αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές με αναφορά στον Μακεδονικό Αγώνα. Συγκεκριμένα γίνονται αναφορές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που συνέβαλαν στον μακεδονικό αγώνα, όπως η πόλη της Νάουσας, η Σαμαρίνα, αναφορά στους Μακεδόνες αγωνιστές Ζιάκα, τον Καρατάσο για το βίο του και τη συμβολή του στην επανάσταση του 1821,στον Χ. Νταβέλη, πραγματικό όνομα: Χρήστος Νάτσιος, περ. 1832 - 12 Ιουλίου 1856) ήταν περιβόητος Έλληνας ληστής της Αττικής και της Βοιωτίας.Απόκομμα εφημερίδας με αναφορά στην τουρκοαλβανική επιδρομή, τις Μακεδονικές πόλεις και τα παλιά σπίτια.Τέλος, στο αρχείο εντοπίζεται και μια Φωτογραφία.