Παρτιτούρες, Borodin , Dons les Steppes de L'Assie central

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ07 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Format: Μέρος (ΚΤ)
Jezik:Greek
Izdano: 1941
Teme: