Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1941
Θέματα:
Περιγραφή
Περίληψη:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)