Παρτιτούρες, Borodin , Dons les Steppes de L'Assie central

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ07 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1941
Θέματα:
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη