Παρτιτούρες, Borodin , Dons les Steppes de L'Assie central

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ07 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
التنسيق: Μέρος (ΚΤ)
اللغة:Greek
منشور في: 1941
الموضوعات:
الوصف
الوصف غير متاح.