Φωτογραφικό Υλικό

Το αρχείο περιέχει φωτογραφία.

Αποθηκεύτηκε σε:
书目详细资料
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ08 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
格式: Μέρος (ΚΤ)
语言:Greek
出版: 1938
主题:
实物特征
总结:Το αρχείο περιέχει φωτογραφία.