Φωτογραφικό Υλικό

Το αρχείο περιέχει φωτογραφία.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ08 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Format: Μέρος (ΚΤ)
Langue:Greek
Publié: 1938
Sujets:
Description
Résumé:Το αρχείο περιέχει φωτογραφία.