Αλληλογραφία των κ.κ. Β.Δ. Φόρη και Π. Κανελλόπουλου.

Αλληλογραφία Β. Δ. Φόρη με τον κ. Κανελλόπουλο Παναγιώτη (Έλληνας πολιτικός, φιλόσοφος και ακαδημαϊκός).

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-ΚΤ24-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1981-1985
Περιγραφή
Περίληψη:Αλληλογραφία Β. Δ. Φόρη με τον κ. Κανελλόπουλο Παναγιώτη (Έλληνας πολιτικός, φιλόσοφος και ακαδημαϊκός).