Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου και του Ιωάννου Δόμπολη : εκφωνηθείς εν τη Μητροπόλει Αθηνών τη 4 Φεβρουαρίου 1912 /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου
Άλλοι συγγραφείς: Λάμπρος, Σπυρίδων Π., 1851-1919
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : τύποις Π. Δ. Σακελλάριου
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1912 ΛΟΓ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan