Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου και του Ιωάννου Δόμπολη : εκφωνηθείς εν τη Μητροπόλει Αθηνών τη 4 Φεβρουαρίου 1912 /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου
Άλλοι συγγραφείς: Λάμπρος, Σπυρίδων Π., 1851-1919
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : τύποις Π. Δ. Σακελλάριου
Θέματα:
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Κατάλογος Δελιαλή, Β'1287
Φυσική περιγραφή:17 σ. ; 25 εκ.