Σοφοκλέους δράματα τα σωζόμενα και των απολωλότων τα αποσπάσματα /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου
Άλλοι συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν., Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήνησιν : εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου
Σειρά:Ζωγράφειος Ελληνική Βιβλιοθήκη ; 13
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:Κατάλογος Δελιαλή, Β'2151
Φυσική περιγραφή:τ.1, υιε', 547 σ. ; 24 εκ.