Σοφοκλέους δράματα τα σωζόμενα και των απολωλότων τα αποσπάσματα /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου
Άλλοι συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν., Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήνησιν : εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου
Σειρά:Ζωγράφειος Ελληνική Βιβλιοθήκη ; 13
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1910 ΣΟΦ
Αντίγραφο Unknown Not for loan