Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 (लेखक)
अन्य लेखक: Σαλίβερος, Μιχαήλ Ι. (संपादक), Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δημήτριος (अनुवादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
Czech
प्रकाशित: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, 1901
संस्करण:6η έκδ., βελτ.
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

इंटरनेट

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
बोधानक: 1901 LIN
प्रति Unknown Not for loan