Παραπομπή APA

Lindner, G. A., Σαλίβερος, Μ. Ι., & Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δ. (1901). Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας (6η έκδ., βελτ.). Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου.

Παραπομπή Chicago Style

Lindner, Gustav Adolf, Μιχαήλ Ι Σαλίβερος, και Δημήτριος Ιωαννίδης-Ολύμπιος. Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας. 6η έκδ., βελτ. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, 1901.

Παραπομπή MLA

Lindner, Gustav Adolf, Μιχαήλ Ι Σαλίβερος, και Δημήτριος Ιωαννίδης-Ολύμπιος. Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας. 6η έκδ., βελτ. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, 1901.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.