Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 (Autor)
Altres autors: Σαλίβερος, Μιχαήλ Ι. (Editor), Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δημήτριος (Traductor)
Format: Llibre
Idioma:Greek
Czech
Publicat: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, 1901
Edició:6η έκδ., βελτ.
Matèries:
Accés en línia:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detall dels fons de ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatura: 1901 LIN
Còpia Unknown Not for loan